You are currently viewing Om at være fra sjælen

Om at være fra sjælen

Om at være fra sjælen

Der er mange der snakker om at være fra sjælen, at leve fra sin sjæl, men hvad vil det egentlig sige?

Hvordan skal man forstå, hvad sjælen er, og hvad med personligheden?

At leve fra sin sjæl, at være i kontakt med sin sjæl, betyder først og fremmest at du accepter dig selv som et åndeligt væsen.

Vores sjæl der den del af os, der eksisterer udenfor tid og rum. Vores sjæl er den vi er, også på et udenomjordisk plan. Der er ikke noget mystisk i det. Det betyder simpelthen, at vi gennemfører flere inkarnationer her på jorden som et nyt fysisk menneske hver gang, men vores indre kerne, sjælen, er stabil, den samme, liv efter liv.

Vi kommer som sjæle her til jorden for at udvikle os og gå gennem læreprocesser og for at hæve bevidsthedsniveauet her på planeten.

Essen af det vi lærer som menneske i vores liv her, husker sjælen og tager med til næste inkarnation.

Det vil altså sige, at vores sjæl er den faste kerne der inkarnerer gang på gang, manifesterer sig som en krop, lever et liv her på jorden, samler viden og indsigt og fortsætter den proces så mange gange som den pågældende sjæl skal herned.

Din krop er vigtig

Din sjæl er hvem du er på et åndeligt plan. Din krop er din energi manifesteret i fysisk form, tilpasset tilværelsen her på jorden. For at være her på jorden, skal du have en krop. Din sjæl og din krop hænger uløseligt sammen. Hvis din krop lider eller ikke fungerer optimalt, vil du have svært ved at være i balance og mærke dig selv. Det handler ikke om, hvordan din krop ser ud, om den er hel, om den virker hundrede procent, men om du passer på den, føler dig forbundet med den og behandler den ordentligt. Når du er her på jorden, er du din krop. Når der er balance både i kroppen og i sindet, dine tanker, har du de bedste muligheder for at lade din sjæls kvaliteter udfolde sig og virke her på jorden.

Her på jorden har vi som regel glemt vores tidligere liv, men den viden vi har med os kan hentes frem i bevidstheden igen. Vi har nogle kvaliteter og essenser i vores sjæl, som vi skal udfolde her på jorden til gavn for os selv og menneskeheden. Når vi har det godt, mærker kærlighed, glæde og tryghed, kan vi folde os ud og lade vores sjæls kvaliteter virke i verden. Når vi er triste, formørkede, føler os ødelagte og ensomme, kommer vi ikke til vores ret som mennesker. Vi trives ikke og kan ikke mærke forbindelsen til vores sjæl og alt det gode og smukke vi indeholder. Vi er i ubalance, og det gør os ulykkelige, og vi kan have svært ved at finde fodfæste i tilværelsen.

Hvad så med personligheden?

Når vi taler om sjælen, kan det virke som om at sjælen er noget udenfor os, for hvis vi har en sjæl vi ikke er i kontakt med, hvem er vi så? Hvem er det der tænker og agerer her på jorden, tænker du måske, hvem er jeg, og hvad er det, jeg skal i kontakt med? For at forstå det fulde billede, kan vi tale om din sjæl som din inderste kerne, den du er dybt inderst inde, og din personlighed er den du lærer at blive mens du vokser op, den du formes som og lærer at være i verden. De to dele af dig skal gerne være i balance. Sjælens kvaliteter skal gerne kunne komme til udtryk gennem din personlighed.

Når vi fødes, er vi ren sjæl. En baby er rent lys, ren væren, ren kærlighed, ren sjæl. Det er derfor vi er så tiltrukket af babyer, de indeholder den energi vi alle længes efter og frydes ved. Der er ingen blokeringer, det er livet i højeste potens.

Vores personlighed er den vi bliver til, når vi vokser op og tilpasser os livet her på jorden, den del af os der er bedst rustet til at være menneske her på jorden. Den skabes af forholdet til vores forældre, samt de samfundsstrukturer vi vokser op under – kultur, religion, mentale overbevisninger og ideer. Personligheden er så at sige nogle lag der skabes omkring vores rene sjæl mens vi vokser op og tilpasser os tilværelsen.

De lag indeholder altid træk fra vores sjæl, samtidig med at de beskytter sjælen, for det kan være hårdt at være her på jorden. Jordens bevidsthedsniveau er ikke nået dertil endnu, hvor vi mennesker kan leve som rene sjæle. Hvis vi har oplevet meget kærlighed, tryghed, respekt og nærvær mens vi voksede op, har vi dog nemmere ved at være i kontakt med vores sjælsmæssige kvaliteter, for vores personlighed er blevet skabt i overensstemmelse med vores indre kerne. Der er sket en afbalancering af sjæl og personlighed.

Barndommen er fundamentet

Hvis vi bliver sat i verden af forældre der ser vores behov, respekterer os, elsker os, beskytter os og lader os udvikle os i overensstemmelse med, hvem vi er, ja måske endda ser os på et sjælsmæssigt plan, uanset om de er bevidste om det eller ej, får vi et solidt fundament her på jorden. Vi hviler i os selv og kan folde os ud som dem vi er, og vi er elsket for det. Hvis vi oplever det, er vi vokset op med kontakt til aspekter af vores sjæl, og vi kan nemmere være i balance og trives i tilværelsen. Vores personlighed afspejler vores sjælsmæssige kvaliteter. Det er nemlig forældrenes kærlighed og omsorg der får det nyfødte barn til at grounde på jorden, så dets sjæl kan træde ind i verden sammen med personligheden.

Hvis vi bliver født ind i en familie med forældre der følelsesmæssigt ikke er i stand til at tage vare på os og give os den tryghed og kærlighed vi har brug for, ikke ser os, får os til at føle os forkerte og måske i værste fald skader os, bevidst eller ubevidst, gemmer vi vores sjæl væk fra vi er helt små for at beskytte os selv. Vi lukker i, lukker ned og begynder at danne et beskyttende skjold omkring vores sjæl for at overleve.

Hvis du har følt dig uelsket, uønsket, utryg og fortabt siden du var lille, har du med garanti gemt mange af dine sjæls kvaliteter væk for at beskytte dig selv. Din personligheds lag er blevet et skjold skabt af ren selvbeskyttelse med minimal udfoldelse af din sjæl, for det var simpelthen for farligt at vise din inderste kerne. Din personlighed kan føles forvrænget, og det er derfor nogle af os kan gå gennem tilværelsen og føle, at vi ikke ved hvem vi er. Vi kan ikke mærke os selv inderst inde, vi føler os ikke tilstede i livet. Det kan være enormt smertefuldt.

Vi vil alle møde udfordringer i tilværelsen. Det er en del af det at være menneske, det er det der gør, at vi udvikler os og konstant får muligheden for at nå et højere niveau af bevidsthed. Vi får nogle skrammer henad vejen. Hvis vi har et godt fundament med fra en tryg barndom, har vi lettere ved at klare os, vi healer hurtigere og vi har en grounding i tilværelsen, der gør at vi har jordforbindelse og kan stå fast selvom uvejret rammer. Vi har kontakt til vores kerne.

Hvis vores fundament mangler, har vi ikke slået rødder her på jorden som børn, og vi er nødt til at gøre arbejdet som voksne. Vi må pille lagene af den forvrængede personlighed vi har beskyttet os med, finde ind til vores kerne, vores sjæl, give os selv kærlighed og omsorg og bygge os selv op fra grunden, i den ægte og frie udgave, så vi kan stå stærkt og trygt i livet og vide, at vi hører til her og har noget at byde på. 

Så når du lever fra din sjæl

Når du lever fra din sjæl, vil det sige at du kender dig selv helt ind i kernen af, hvem du er uafhængigt af hvad du er formet af. Du kender dine ægte kvaliteter, ikke som du er blevet fortalt af kultur, religion, samfund eller forældre at du er eller skal være, men som du kan mærke indefra og ud, og du bringer dine kvaliteter ind i verden til gavn for dig selv og andre.

Du kender dig selv fordi du har valgt at undersøge dig selv som et åndeligt væsen og pille de lag af din personlighed, som du kan mærke, ikke tjener dit bedste. Du har valgt at gøre dig fri af forestillinger om, hvem du skal være, hvad du kan og må, og i stedet undersøge og afdække, hvad der gemmer sig i dit indre.

Du har besluttet dig for, med omsorg, kærlighed og i trygge omgivelse at få dig selv frem i lyset.

Det er en rejse der kan tage noget tid, men hvis du går i gang med den, vil du opdage at tilværelsen får en helt anden og dybere mening, og det giver dig en enorm frihed til at turde være den du i virkeligheden er.

Til dig i smerte

Hvis du tænker, at du aldrig kommer til at kunne mærke din sjæl fordi du føler dig helt ødelagt, så fortvivl ikke. Det kan du. Det at du længes, er din sjæl der kalder på dig. Sjælen vil altid frem. Sjælen er aldrig ødelagt. Din kerne er hel. Der er kærlighed til dig. Du er ikke alene.

Det kan kræve, at du skal igennem noget smerte på vejen, alt efter hvad du har været igennem i tilværelsen. Det skal du ikke være bange for. Den proces det er at heale din smerte, kan aldrig skade dig mere end det, der oprindeligt gjorde dig ondt.

Det vil jeg fortælle mere om, hvis du følger med her for flere indlæg om smertehealing og spirituelle processer.